Samling: PREG TRE

Her finner du alle Pregproduktene som er laget på vår treavdeling! Avdelingen har arbeidstakere som utfører ulike oppgaver knyttet til treproduktene våre. En datastyrt maskin som freser ut produktene, er programmert slik at våre folk med sterk funksjonsnedsettelse kan styre denne med en veldig liten bevegelse med hånden. Produktene ferdigstilles så med pussing og enkelte med olje og voks.

PREG er arbeidsinkluderingsbedriften GREPs Grenlands merkevare. PREG er resultatet av stor arbeidsinnsats hos oss. Alt fra design, produksjon, pakking, transport, til arbeid i vår butikk og nettbutikk. Det ligger mye stolthet, glede og arbeid bak hvert produkt fra PREG! Hver dag tilrettelegger vi arbeidshverdagen slik at alle kan bidra. Siden våre egne produkter er enten helt eller delvis håndlagde kan det forekomme naturlige variasjoner på produktene. Dette er med på å gjøre produktet unikt.

Takk for at du ved å velge PREG bidrar til å gi mennesker muligheten til å yte sitt beste!